Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:292367 kpl

Itäeuroopan paimenkoira

 

Rotumääritelmän kommentit

Yleisvaikutelma, Luonne ja käyttäytyminen:

IEP on ulkomuodoltaan vahva, keskikokoa suurempi koira. IEP:n yleisvaikutelman tulisi olla työkoira, jossa yhdistyvät fyysinen voima, nopeus ja kestävyys. Kuitenkin koiran tulisi myös näyttää jalolta ja elegantilta. IEP on kohtalaisen pitkä, lähes suorakulman muotoinen, virtaviivaisen silhuetin omaava koira. Suotavin rakennetyyppi on kun koira on korkeuttaan pidempi, urokset 12-15% ja nartut 13-17%.

Edellyttäen että koirassa säilyy etuosan vahvuus ja lyhyt vyötärö. Selkälinja on suora, säkä selvästi erottuva. Koirasta ei pidä saada vaikutelmaa jossa koira näyttäisi matalalta ( lyhytjalkaiselta ) tai liian raskaalta. Itäeuroopan paimenkoiralle toivottavaa on hyvin kehittynyt rintakehä ( selvästi erottuva rintalasta ), joka antaa selkeän kuvan koiran pituudesta, erittäin epäsuotavaa on kiilamainen ( lintumainen ) rintakehä. Rinnan syvyys kuuluu olla kyynärpäiden tasolla tai hiukan alempana.

IEP:n luonteen ja käyttäytymisen on vastattava vaatimuksia joita on asetettu työkoiralle. IEP on tasapainoinen, tarkkaavainen, aktiivinen, ulospäin rauhallinen, mutta jatkuvasti ympäristöään seuraava koira joka on kokoajan valmis “toimintaan” omistajan käskystä. Tyypillinen rodun edustaja on keskittynyt omistajaansa ja jatkuvasti valmis toimintaan. IEP:n ei kuulu olla yliaktiivinen tai äänekäs, koska itsevarma koira ei nosta melua ilman syytä. IEP on aktiivisesti puolustava koira, ei kuitenkaan missään nimessä taipuvainen provosoimattomattomaan aggressiivisuuteen, sekä epäluottavainen tuntemattomia kohtaan. Varautunut suhtautuminen tuomariin ei vaikuta arvosteluun, mutta provosoimaton aggressiivisuus on hylkäävä virhe, erityisesti käyttökoira luokissa, sekä jalostukoiria valitessa. Arkuus tai hysteerinen käytös ovat hylkääviä virheitä.

Omistajalla ei ole oikeutta osallistua kokeisiin / näyttelyihin, jos koirankäsittelytaidon puutten vuoksi hän ei voi taata tuomarin turvallisuutta.

Sukupuoli erot

Rodulle on ominaista selkeät sukupuolileimat. Urokset on narttuja suurempia, sekä uroksilla on selkeästi kehittyneemmät lihakset ja säkä. Kuitenkin yleisvaikutelman tulee aina olla tasapainoinen. Poikkeamat sukupuolileimassa nartuilla ei toivottavia, uroksilla kielletty.

 

Rakenne:

IEP omaa pitkän kasvuvaiheen, lopullinen aikuistuminen ja fyysinen kehitys tapahtuu yleensä vasta kolmevuotiaana. Toivottavaa vahva, hyvin kiinteää lihaskudosta omaava rakenne, vahva luusto suhteessa koiran yleisvaikutelmaan. Jonkun asteen liian kuiva rakenne ei ole virhe, jos luusto on vahva ja hyvin kehittynyt. Kapea rintakehä vain jos yleisvaikutelma säilyy tasapainoisena. Yhdistelmänä kuiva rakenne ja kaikki jo listatut puutteet vaikuttaa arvosteluun negatiivisesti. Hento, heikko vesittynyt tai liian karkea rakenne, joka johtuu liiallisesta ruokinnasta tai lihasten liikakasvusta ovat hylkääviä virheitä ( riippuen vaikutelmasta ) Ei hyväksyttyihin tyyppeihin kuuluu myös hennot vinttikoiratyyppisen rakenteen omaavat koirat.

IEP koiran jalanpituus indeksi on 50 tai hieman enemmän. Kaikken suositeltavin korkeus uroksilla 68-72cm, nartuilla 65-69cm. Urokset joiden säkäkorkeus on alle 68cm ja nartut joiden säkäkorkeus on alle 65cm ovat virheellisiä. Koirat jotka on lähellä tai maksimi säkäkorkeudessa on vastattava vaatimuksiin tasapainoisesta, sopusuhtaisesta sekä harmonisesta rakenteesta, koska tälläiset mitat kasvattavat mahdollisuutta epätasapainoisuudesta ja virheistä jotka eivät ole rodulle ominaisia eikä hyväksyttäviä.

Hylkääviä virheitä ovat säkäkorkeudet uroksilla alle 66cm tai yli 76cm, nartuilla alle 62cm tai yli 72cm.

Koiran nahan kuuluu olla vahva, elastinen ja keskipaksu. Ohut tai ryppyjä muodostava iho heikkous ja vakava virhe, riippuen erottuvuuden tasosta.

Pää:

Sopusuhtainen ja pitkä kuitenkin tasapainossa koiran ulkonäön kanssa. Pään kokonaispituus on suunnilleen sama kuin kaulan pituus. Rotumääritelmässä ilmaistua suhdetta << päänpituus on 40% koiran säkäkorkeudesta>> voidaan pitää vähimmäisarvona.

IEP pään rakenne eroaa saksanpaimenkoiran pään rakenteesta seuraavasti, kallon pituus IEP:lla on pidempi, lähes tasaisella kallon ylälinjalla ja lähes litteillä, vähän kuperilla poskipäillä.

Kallo kun tarkastellaan yläpuolelta vastaa muodoltaan tylppää kiilaa, leveys suhteessa

pituuteen on n. 70-75% .

Korvat:

Korvat ovat suuret, korkealle asettuneet, kapenevat ylöspäin, kasvukohdasta kohtalaisen leveät. Ei toivottavaa ovat matalalle asettuneet, ei suoraan ylöspäin suuntautuneet tai lyhyet korvat. Virheellisiä ovat pehmeät tai löysät korvat. Hylkääviä virheitä on erittäin pehmeät tai riippuvat korvat.

Otsapenger:

Otsapenkereessä vako heikosti esillä. Takaraivossa oleva luu voi olla hyvin esillä pennuilla, mutta lähes huomaamaton aikuisilla koirilla. Siirtymä päästä kuonoon on selvä ja hyvin huomattavissa, muttei pitkittynyt. Ei toivottavaa on liian korkea tai liian loiva otsapenger joka on äärimäisyytenä hylkäävä virhe ( rakenne jossa kuono on lähes kallon yläreunan jatke ).

Kuono:

Kuono on kiilamainen, hyvin kiinteä, pituus n. puolet pään pituudesta jossa on selkeät linjat. Kuonon selkä on suora, kallon kanssa samansuuntainen. Kuonossa voi olla pieni kupera siirtymä kirsun takaosassa, joka antaa IPE:lle tyypillisen ilmeen. Kirsun takaosassa olevaa kuperaa siirtymää ei pidä sekoittaa laskevaan tai kyttyräselkäiseen kuonoon jotka ovat hylkääviä virheitä. Huulet ovat hyvin pigmentoituneet, kiinteät, kohtuullisen kuivat ja tiiviit. Pehmeät huulet ovat hylkäävä virhe.

Kirsu:

Kirsu on suuri ja musta, ylhäältä katsottuna pyöreä, sivusta katsottuna vähän ulos työntyvä ja jatkaa kuonon kiilamaista muotoa.

Alaleuka:

Alaleuka on hyvin kehittynyt, mutta ei raskas eikä massiivinen. Kapea tai hento alaleuka, joka ei ole riittävän hyvin kehittynyt terveen purennan kehityksen takaamiseksi on hylkäävä virhe.

Silmät

IEP: n silmät on kohtalaisen leveälle asettuneet, mantelinmuotoiset ja aina tummat. Hyväksyttäviä värejä tumma ruskea ja tumma pähkinä, vaaleat silmät ovat vakava virhe.

Hampaat ja purenta:

Hapaat ovat suuret ja purenta on leikkaava ja täydellinen ( 42 hammasta ). Takahampaat sijaitsevat yhdessä rivissä. Pienet puutteet ja poikkeamat luetellaan niiden kuitenkaan vaikuttamatta arvosteluun. Suuret poikkeamat yli yhden hampaan leveyden tai hammas puutokset ovat hylkääviä virheitä.

Kaula:

Kaula on keskipitkä, keskelle ja n. 50 asteen kulmaan asettunut, sulavasti liittynyt olkalihaksiin ja säkään, ei löysää kaulanahkaa. Vauhdikkaassa liikkeessä koira kantaa päätään alenpana kuin seisoessaan.

Runko:

Sopusuhtainen, tasapainoinen, kiinteä ja tilava. Säkä pitkä ja sulava. Selkä on pitkä, vahva ja leveä. Vyötärö lyhyt noin 23-25% selän kokonaispituudesta ( hännänjuuresta säkään ) vahva, lihaksikas ja hieman kupera. Lantio on pitkä ja leveä suurin piirtein yhtä pitkä kuin vyötärö, hieman enintään 12-15 astetta laskeva häntää kohti. Rintakehä on syvä, leveä ja poikkileikkaukseltaan soikea, pitkä ja hyvin kehittyneet valekylkiluut. Vatsalinja kohtuullisesti nouseva. Tynnyrimäinen tai kapea rintakehä on virhe. Heikko, putoava selkä tai korkealle asettunut lantio ovat vakavia virheitä.

IEP:n kuuluu olla vahva työkoira, joka kykenee kestämään pitkäaikaista kuormitusta.

IEP koiralla on etuosaa kohti lievästi nouseva rakenne.

Arviointi tehdään perusasennossa, määritelmän mukaan säkä on hieman lantiota korkeammalla. Ravissa tuomarin on kiinnitettävä huomiota rungon jännitykseen, selän ylälinjan on pysyttävä suorana ja vaakasuorassa.

Häntä:

Häntä on sapelin muotoinen, viimeinen nikama kinnernivelen tasolla tai hieman alempana, kun koira on rauhallinen häntä laskeutuu alas ja kun koira jännittää hännän viimeinen kolmannes kaareutuu lievästi ylöspäin. Voimakkaasti kiertyvä ( kippura ) häntä on vakava virhe. Jyrkästi rikkoutuva tai lyhyt häntä ovat hylkääviä virheitä. Putoava häntä on vakava virhe riippuen ilmentymisestä. Tarpeettoman runsas karvoitus hännän alapuolella on myöskin virhe.

Eturaajat:

IEP on rakenteeltaan vahva, keho on jatkuvasti vuorovaikutuksessa liikuttavien ruumiinosien kanssa. Vahva luusto, sopusuhtainen lihaskudos, samansuuntainen raajojen asento ovat osa yleisvaikutelmaa. Erittäin epäsuotavaa on suorat olkapäät jotka rajoittavat eturaajojen kyynärnivelten liikettä, samalla muuttaen rintakehän muotoa ja kaulan asentoa.

Kyynärpäät ovat tiiviisti kiinni rintakehässä. Epävarmalta ja hajanaiselta vaikuttava liike on seurausta liian löysistä kyynärnivelistä, joka on virhe tai vakava virhe riippuen vaikutelmasta. Eturaajojen pituus joka on alle 50% koiran säkäkorkeudesta on vakava virhe. Liian lyhyet olkavarret ovat vakava puute ja hylkäävä virhe joka estää arvostelun.

IEP koiran välikämmenet ovat hieman vinot, muttei liikaa ottaen huomioon että IEP on vahva koira jolla on pitkä rakenne ja vapaat liikkeet, joten välikämmenen kuuluu olla erittäin joustava. Välikämmen ei saa olla lyhyt tai lähes suora välikämmenen kuuluu olla vahva ja joustava.

Käpälät:

Tassut ovat tiiviit ja kaareutuneet nyrkin tavoin, soikeat, etutassut ovat pyöreämmät kuin takatassut. Kynnet mustat. Anturat kiinteät ja hyvin pigmentoituneet. Kannukset poistettava.

Takaraajat:

IEP koiran takaraajojen asento on kohtalaisen takana, joka varmistaa koiran sujuvan liikkumisen, ravauksen kuuluu olla hyvin avonaista voimakkaalla työnnöllä ( toisin kuin saksanpaimenkoiralla, joille on ominaista ampuva ravaus tyyli ). Lihakset ovat hyvin kehittyneet pitkät ja vahvat. Reisilihakset tuntuvat koko etäisyydeltään nivelten välissä. Lantio on hyvin tiivis, eikä takaraajojen rakenteessa sallita minkäänlaista heikkoutta. Lonkat kohtalaisen pitkät, leveät ja kuperat joissa hyvin kehittyneet vinosti asettuneet lihakset. Sääriluun ja kyynärvarren pituus lähes sama. Siirtymä reidestä lantioon varovainen, lihakset hyvin erottuvissa. Sääri on kohtalaisen pitkä asettunut hieman viistoon. Polvinivel on pyöreä, lähes näkymätön. Polvinivelen kulma on selvästi huomattavissa. Nivel on kuiva ja leveä. Välijalka on paksu, kohtalaisen pitkä, vahva ja asettunut pystysuoraan. Takaraajat liian takana, saksanpaimenkoiramainen sapelinmuotoinen selkälinja ja heikko työntö ravissa ovat seikkoja jotka vaikuttavat negatiivisesti arvosteluun, riippuen ilmentymisen vakavuudesta.

Liikkeet:

Liikkeet ovat vapaat ja hyvin tasapainoiset. Raajat liikkuvat samansuuntaisesti hyvin aukenevilla nivelillä. Riittämättömästi tai huonosti aukeavat nivelet tai heikko työntö ovat virheitä jotka vaikuttavat negatiivisesti arvosteluun riippuen ilmentymisen vakavuudesta. Kauhovat tai melovat, hallitsemattomat, epävarmat etu- tai takaraajojen liikkeet ovat vakavia virheitä.

Ontuminen kaikissa muodoissaan on hylkäävä virhe ja estää arvostelun saamisen.

Yhdensuuntaisten liikkeiden tulisi olla selvästi joustavat. Kinnerahtaus liikkeessä (kuten myös seistessä) on virhe. Liikkumistavoista rodulle on ominaisinta kimmoisa askel ja hyvin avautuva ravi. Oikean rakenteen omaava IEP koira ottaa kunnon vauhdin ravissa ennen siirtymistä laukkaan, muita liikkumistapoja ei hyväksytä. Liikkuessaan käyntiä tai ravatessaan pää on ylempänä vasta laukan nostettua koira laskee päänsä hyvin joustavan selän tasolle. Käynnin ja ravin aikana selkälinja pysyy suorana.

Väri ja karvapeite:

IEP koiralla on hyvä pigmentti. Jalostuseläinten pigmentillä on tärkeä suojaava tehtävä. Yksi tärkeimmistä vaatimuksista työkoiralle on hyvä terveys ( eli sen täytyy olla hyvin pigmentoitunut ), koiralla kuuluu olla kova, hyvää suojaa tarjoava, vähäistä hoitoa vaativa karvapeite. Pohjavillan on oltava paksua, mutta aina lyhyempää kuin päällyskarva. Karvassa olevat tupot eivät ole toivottuja. Pitkä, pehmeä, pörröinen tai liian lyhyt turkki eivät ole sallittuja.

Värit ovat musta punaruskein tai ruskein merkein (syvä musta mantteli on sallittu), tai merkein joiden väri voi vaihdella vaalean beigestä vaaleanharmaaseen, yksivärinen musta, harmaa tai harmaa tummin merkein.

Pään karvoituksen ollessa vaaleahko kallon muodot eivät saa olla liian tummalla rajautuneet, tummat silmien ympärykset ja huulet riittävät. Musta, syvä silmiin asti ulottuva maski on ominainen saksanpaimenkoiralle.

Mantteli saa olla vain musta, sininen tai ruskea mantteli ovat hylkääviä virheitä. Väreissä musta punaruskein merkein ja harmaa, vaalea aluskarva on sallittu.

 

::

Suom.

Stepan Moslov

Titta Mahonen